Zaplecze techniczne - Katedra Ceramiki

ZAPLECZE TECHNICZNE - KATEDRA CERAMIKI

Pracownie kierunkowe Katedry Ceramiki usytuowane są w budynkach przy ul. Traugutta 19/21( m.in. w obiekcie Centrum Sztuk Użytkowych – Centrum Innowacyjności). Wszystkie pracownie wyposażone są w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu. Zajęcia z przedmiotów teoretycznych i ogólnoplastycznych odbywają się w gmachu głównym uczelni (plac Polski 3). Pracownie kierunkowe dysponują specjalistycznym wyposażeniem potrzebnym do funkcjonowania współczesnych pracowni ceramicznych, stwarzając tym samym dogodne warunki do studiowania ceramiki zarówno użytkowej jak i artystycznej.

Dysponujemy zapleczem pozwalającym na przygotowanie różnorodnych mieszanek mas ceramicznych i szkliw. Posiadamy surowce, materiały i narzędzia pozwalające realizować prace w różnorodnych technikach ceramicznych i praktyczne poznanie większości współczesnych metod formowania, barwienia, dekorowania i wypalania ceramiki. 

Jesteśmy jedyną w Polsce placówką akademicką posiadającą zaplecze badawcze do prowadzenia wypałów drewnem w dalekowschodnim piecu "Tongkama", zbudowanym w ośrodku plenerowym w Luboradowie. Miejsce to stało się ważnym ośrodkiem akademickich działań naukowo-artystycznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, gdzie cyklicznie organizowane są konferencje, sympozja i spotkania twórcze artystów i studentów o zasięgu krajowym i międzynarodowym. 

W Centrum Sztuk Użytkowych Centrum Innowacyjności znajduje się ultranowoczesny wysokotemperaturowy piec gazowy do wypału wielkogabarytowych obiektów ceramicznych firmy Blaauw (1380°C)

Katedra Ceramiki dysponuje również kilkunastoma piecami elektrycznymi ( laboratoryjnymi i realizacyjnymi z wysuwnymi trzonami), o różnym zakresie temperatur przeznaczonych do wypału kamionki oraz porcelany (1200- 1380°C). 

Do działań alternatywnych i eksperymentalnych służą studentom również plenerowe piece raku, w tym stacjonarny piec gazowy znajdujący się na dziedzińcu akademii. Każda okazja wykorzystywana jest do organizowania spotkań plenerowych, prowadzenia wspólnych wypałów czy udziału w wydarzeniach kulturalnych organizowanych na terenie uczelni- jak chociażby Festiwal Wysokich Temperatur.

  • Pracownia Koła Garncarskiego
Prev Next