Pracownia Szkła w Architekturze
Pracownia Szkła w Architekturze

PRACOWNIA SZKŁA W ARCHITEKTURZE

Kierownik pracowni: dr hab. Ryszard Więckowski, 
as. Kalina Bańka

od 2 roku (4 semestru) studiów pierwszego stopnia
Studenci w pracowni rozwijają umiejętności kreatywnego wykorzystania technik szklarskich w tworzeniu przestrzeni architektonicznej . Techniki te to min. witraż klasyczny, mozaika witrażowa, fusing, slumping, druk na szkle, grawerowanie. Szkło, światło i miejsce są punktem wyjścia w pracy nad zadaniami , których rozwiązania stanowią wykonywane elementy min. mebli, oświetlenia czy przeszkleń wraz z opracowaniem możliwość montażu. Staramy się by student rozwijał w sobie potrzeby kreowania przestrzeni szkłem jego kolorem, fakturą czy światłem oraz był wstępnie przygotowany do samodzielnej pracy twórczej związanej ze szkłem w architekturze.

Formy kształcenia:
Wykłady, prezentacje, indywidualne i zbiorowe korekty szkiców wstępnych, indywidualne konsultacje wybranego projektu, ćwiczenia warsztatowe, realizacja całości lub fragmentu zaprojektowanej pracy.

 • Kamila Widz
 • Joanna Rajtarowska
 • Ewa Ludko
 • Edyta Skarba
 • Aleksandra Wojciechowska
 • Pracownia
 • Pracownia
 • Pracownia
 • Pracownia
 • Paula Cytarzyńska
 • Kamila Widz
 • Adam Włodarczyk
 • Kalina Bańka
 • Kalina Bańka
 • Kalina Bańka
 • Justyna Żak
 • Joanna Rajtarowska
 • Joanna Rajtarowska
 • Edyta Skarba
 • Aleksandra Wojciechowska
 • Agata Szota
 • Adam Włodarczyk
Prev Next