Pracownia Podstaw Witrażu
Pracownia Podstaw Witrażu

PRACOWNIA PODSTAW WITRAŻU

Prowadzący: dr hab. Ryszard Więckowski,
 as. Kalina Bańka

I rok studiów pierwszego stopnia

Założenia programowe:
Celem zajęć w pracowni jest poznanie przez studentów techniki cięcia i składania witraży wykonanych klasycznie tzn. oprawianych w ołów, przy bardzo uproszczonym procesie projektowym. Zajęcia mają charakter warsztatowy i obejmują przygotowanie projektu, wycięcie szablonów oraz szkła, obróbkę szkła tj. grawerkę, piaskowanie, złożenie w ołów wraz z zalutowaniem i uszczelnieniem witraża.

Formy kształcenia:
Wykłady, indywidualne i zbiorowe korekty szkiców wstępnych, indywidualne konsultacje wybranego projektu, ćwiczenia warsztatowe, realizacja zaprojektowanego witraża

 • Agnieszka Jarząb
 • Anna Duma, Irmina Helak, Karolina Kindler
 • Beata Przybył, Ewelina Policha 2014
 • Katarzyna Habrych, Marta Borkowska, Małgorzata Gawronek
 • Magdalena Korłub, Maria Gogola 2014
 • Magdalena Korłub, Maria Gogola 2014
 • Marta Borkowska, Paula Cytarzyńska, Katarzyna Bialik
 • Martina Moskovinowa, Michał Żesławski, Magdalena Kowalska
 • Martyna Rychlik, Bogna Świerkot 2014
 • Olga Skonecka, Dominika Jankowska
 • Piotr Stramski, Magda Parkitna, Matylda Makulska
Prev Next