Pracownia Podstaw Szkła Artystycznego
Pracownia Podstaw Szkła Artystycznego
Praca Magdaleny Hebenstreit

PRACOWNIA PODSTAW SZKŁA ARTYSTYCZNEGO

Kierownik pracowni: prof. nadzw. Wojciech Peszko
as. Antonina Joszczuk

Założenia programowe:
Przygotowujemy studentów I i II roku do świadomego i twórczego wykorzystywania szkła w sztuce. Zagadnienia, które proponujemy do rozwiązania pozwalają studentom zrozumieć zależności istniejące pomiędzy formą obiektów ze szkła, a metodami ich tworzenia.
Naszym celem jest rozwijanie twórczych predyspozycji studentów i ich umiejętności warsztatowych. Przygotowujemy studentów do rozwiązywania w sposób niekonwencjonalny zadań artystycznych, które będą podejmowali na dalszym etapie studiów w Katedrze Szkła.

Formy kształcenia:
Wykłady, ćwiczenia praktyczne, konsultacje grupowe i indywidualne.

Kryteria oceny:
Zaangażowanie, umiejętność wykorzystania szkła w kreacji, opanowanie w stopniu podstawowym technik warsztatowych.

Punkty ECTS:
I  semestr- 5 godz. tyg./ 3 ECTS
II semestr- 5 godz. tyg./ 3 ECTS
III semestr- 6 godz. tyg./ 4 ECTS

 • Magda Burger
 • Małgorzata Amarowicz
 • Ewelina Policha
 • Kalina Banka
 • Justyna Żak KOLEKCJA
 • Anna Zagórska
 • Justyna Turek
 • Maria Gogola
 • Maria Gogola
 • Jagoda Nowak
 • Hanna Skąpska
 • Jagoda Tarasek
 • Paweł Studzienny
 • Magdalena Korłub
 • Małgorzata Szczerba
Prev Next