II Pracownia Projektowania Szkła Użytkowego
II Pracownia Projektowania Szkła Użytkowego

II PRACOWNIA PROJEKTOWANIA SZKŁA UŻYTKOWEGO

Kierownik pracowni: dr hab. Beata Mak-Sobota
asystent Justyna Żak

W pracowni koncentrujemy swe działania w obszarze wzornictwa związanego z realnymi potrzebami użytkownika, a szkło jest zasadniczym tworzywem, w którym szukamy rozwiązań zagadnień projektowych takich jak naczynie, oświetlenie czy mebel. W trakcie procesu projektowego studenci nabywają umiejętność analitycznego myślenia, racjonalnego dokonywania wyborów oraz wiedzę i praktykę związaną z wykorzystywaniem technik szklarskich w projektowaniu przedmiotów użytkowych. Podejmowanie zagadnień funkcjonalno-użytkowych w procesie projektowania i umiejętne łączenie ich z estetyką przedmiotu, w aspekcie wykorzystania szkła jako tworzywa to treść prowadzonych w pracowni zajęć. Student podczas pracy nad projektem uwzględnia oczekiwania użytkownika, potrafi stworzyć profil odbiorcy. Celem jest umiejętność określenia i poprawnego rozwiązania problemu projektowego tak, by przygotować go do podjęcia samodzielnego opracowania projektu, pracy w zespole, a także wykonania przedmiotu użytkowego ze szkła. Student uczy się jak poprzez świadome i efektywne wykorzystanie narzędzi projektowych opracować projekt o cechach nowatorskich i indywidualnych. Wykorzystuje poznane środki graficzne i potrafi wykonać wizualizację projektu i przeprowadzić proces makietowania na każdym z etapów projektowania. Potrafi merytorycznie przedstawić i omówić w formie prezentacji dokumentację projektu. Poszukiwanie nowych wartości funkcjonalnych i estetycznych w przedmiotach określających przestrzeń użytkową człowieka i stymulacja kreatywnego myślenia jest celem wspólnej pracy prowadzących i studentów. Zależy nam by indywidualność studenta prowadziła go do oryginalnych rozwiązań gdzie forma, funkcja i szkło stanowią harmonię.

Zajęcia ze studentami:
II i III roku studiów licencjackich/I stopnia oraz I i II roku studiów magisterskich/II stopnia
Formy kształcenia: wykłady, ćwiczenia projektowe i warsztatowe, korekty i konsultacje, indywidualne zajęcia mistrz-uczeń, praktyki zawodowe
II rok studia licencjackie sem.4 – 5 pkt.ECTS, 105godz./semestr
III rok studia licencjackie sem.5 – 6 pkt.ECTS, 120godz./semestr
III rok studia licencjackie sem.6 – 9 pkt.ECTS, 105godz./semestr
I rok studia magisterskie sem.1 – 7 pkt.ECTS, 105godz./semestr
I rok studia magisterskie sem.2 – 8 pkt.ECTS, 120godz./semestr
II rok studia magisterskie sem.3 – 4 pkt.ECTS, 75godz./semestr

 • Irmina Helak
 • Zofia Skrzypczak - Czekajło
 • Paula Piotrowska
 • Marzena Hołysz
 • Marcin Dębski
 • Magdalena Trzcionka
 • Magdalena Mitka
 • Magdalena Mitka
 • Magdalena Chechelska
 • Marcin Dębski - Multilight
 • Justyna Żak
 • Justyna Żak
 • Justyna Żak
 • Justyna Żak
 • Agata Gut
 • Irmina Helak
 • Irmina Helak
 • Ewelina Śliwa
 • Ewelina Śliwa
 • Anna Stefaniak
 • Anna Gawłowska
 • Aleksandra Wojciechowska
 • Agnieszka Sołtys
 • Agata Ligęza
Prev Next