I Pracownia Szkła Artystycznego
I Pracownia Szkła Artystycznego

I PRACOWNIA SZKŁA ARTYSTYCZNEGO

Kierownik pracowni: prof. Małgorzata Dajewska
dr Mariusz Łabinski
as. Marzena Krzemińska


Założenia Programowe:

Formy Kształcenia:
- Omówienie tematów zadań
- indywidualne i zbiorowe korekty szkiców wstępnych 
- indywidualne korekty wybranych do realizacji pomysłów 
- indywidualny wybór techniki do ustalonej wspólnie koncepcji 
- ćwiczenia warsztatowe , próbki służące doborowi właściwych technik
- realizacja zaprojektowanej koncepcji artystycznej


Kryteria oceny:
- ocena zaangażowania w rozwiązywaniu problemów twórczych
- ocena adekwatności rozwiązania w kontekście tematu
- ocena poziomu artystycznego wykonanego zadania
- frekwencja

Punkty ETCs:
- II rok sem 4 – 4 punkty
- III rok sem 5,6 – 7 punktów ects
- IV rok sem 7 – 8 punktów etcs
- V rok

 • Michał Żesławski
 • Teresa Cukier
 • Teresa Cukier
 • Piotr Stramski
 • Piotr Stramski - dyplom
 • Paweł Studzienny
 • Paweł Studzienny
 • Paweł Studzienny
 • Paula Piotrowska
 • Paula Piotrowska
 • Paula Piotrowska
 • Paula Piotrowska
 • Michał Żesławski
 • Anna Józefowska
 • Michał Żesławski
 • Michał Zesławski
 • Michał Zesławski
 • Marta Borkowska
 • Małgorzata Mitka
 • Lepus Timidus_Canis Lupus Justyna Turek
 • Lepus Timidus_Canis Lupus Justyna Turek
 • Justyna Turek
 • Joanna Kasperkiewicz
 • Joanna Kasperkiewicz
 • Anna Józefowska
 • Anna Józefowska
Prev Next