I Pracownia Projektowania Szkła Użytkowego
I Pracownia Projektowania Szkła Użytkowego

I PRACOWNIA PROJEKTOWANIA SZKŁA UŻYTKOWEGO

Kierownik pracowni: prof. Kazimierz Pawlak 
as. Agnieszka Bar


Założenia programowe:
Celem programu nauczania jest przygotowanie absolwenta do poprawnego rozwiązywania problemow projektowych związanych ze szkłem użytkowym. Studenci są zaznajamiani z kolejnymi etapami powstawania projektu i form. Sami są zobowiązani do profesjonalnego przygotowania projektu ( szkice, rysunki realizacyjne i techniczne w skali 1:1, wycinki form, graficzne lub komputerowe przedstawienie projektu)

Wymogi zaliczeń i kryteria oceny:
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest poprawne rozwiązanie danego zadania. Ocenia się formą podania projektu, jego nowatorstwo, oryginalność. Zadaniu towarzyszy wizualizacja projektu oraz realizacja części projektu w czasie praktyki wakacyjnej.

Semestr/ilość godzin tygodniowo
IV/5, V/5, VI/7, VII/8
Punkty ECTS :
IV – 4, V – 5, VI – 8, VII - 8

 • Kamila Mróz -1c Cablelamp
 • Urszula Bukowska - Szklo kontaktowe
 • Paula Cytarzyńska - Plywaczki
 • Norbert Michno - Vegetable
 • Kasia Bialik - Requilove
 • Kasia Bialik - Requilove
 • Kamila Widz - Reset
 • Kamila Widz - Play hard
 • Kamila Widz - Flirt
 • Kamila Mróz -Triki
 • Kamila Mróz -Cablelamp
 • Agata Garbacz - 
sumo sake
 • Kalina Bańka - 3m Zestaw to!
 • Justyna Turek - Flakony na perfumy unisex
 • Edyta Skarba - Traingular
 • Edyta Skarba - Flirt
 • Design łączy
 • Anna Zagórska - Lustereczko
 • Anna Zagórska - Cosmetrics
 • Anna Zagórska - Bizuteria która leczy
 • Agata Szota - Lustro Plenerowe
Prev Next