Pracownia Technologii Ceramiki i Szkła
Pracownia Technologii Ceramiki i Szkła

PRACOWNIA TECHNOLOGII CERAMIKI I SZKŁA

Prowadzący:Prof. nadzw. dr hab. inż. Henryk StoksikW Pracowni Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła prowadzone są prace badawcze i eksperymentalne dotyczące dawnej i współczesnej technologii ceramiki oraz szkła. W chwili obecnej wykonujemy dla potrzeb naszych pracowni opracowania różnych składów mas ceramicznych i kilkaset szkliw. Jednocześnie prowadzimy badania umożliwiające identyfikację ceramiki średniowiecznej i współczesnej w tym określenie składu chemicznego mas i szkliw, technik wytwarzania wyrobów ceramicznych ich rekonstrukcję, a także prowadzimy specjalistyczne badania żywic, klejów, spoiw, farb wykorzystywanych w ramach prowadzonych zajęć ze studentami.

Prev Next