Pracownia Konserwacji i Restauracji Szkła
Pracownia Konserwacji i Restauracji Szkła
Rekonstrukcja Szkła

PRACOWNIA KONSERWACJI I RESTAURACJI SZKŁA

Prowadzący:Prof. Kazimierz PawlakDr Katarzyna Wantuch-Jarkiewicz
Zajęcia prowadzone są dla studentów III, IV, V, Vi roku w zakresie konserwacji i restauracji w tym rekonstrukcji szkła na okazach sztuki dawnej i nowoczesnej ze zbiorów muzealnych i prywatnych. Obok postępowania konserwatorskiego i restauratorskiego studenci uczą się prawidłowego obchodzenia się ze szklanymi przedmiotami, ćwiczą poszczególne elementy procesu dokumentacyjnego takie jak: opisy formalne, identyfikują i opisują pierwotne techniki wykonania, projektują programy konserwatorskie i restauratorskie na podstawie analizy stanu zachowania, wyników badań i analiz. Badania naukowe prowadzone w ramach prac dyplomowych i magisterskich rozwijają potencjał nowego kierunku.

Prev Next