Pracownia Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła
Pracownia Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła

PRACOWNIA KONSERWACJI I RESTAURACJI CERAMIKI I SZKŁA

ad. Michał Matuszczyk Pracownia wykładowa oraz metodyki konserwacji i restauracji ceramiki.W pracowni prowadzone są wykłady z pigmentów i spoiw naturalnych (I rok, 1 punkt ECTS, 15 godz. w sem.),dokumentacji konserwatorskiej i restauratorskiej (IV rok, 1 pkt ECTS, 15 godz. w sem.), profilaktyki konserwatorskiej (V rok, 2 pkt ECTS, 15 godz. w sem.), badania pigmentów i spoiw (V rok, 2 pkt ECTS, 15 godz. w sem.) oraz metodyki konserwacji i restauracji ceramiki (III rok). W ramach zajęć z metodyki konserwacji i restauracji ceramiki (3 punkty ECTS, 75 godz. w semestrze) studenci zapoznają się z metodami konserwacji i restauracji ceramiki, w tym ceramiki archeologicznej. Przygotowywani są do samodzielnego wykonania konserwacji i restauracji ceramiki na IV roku studiów o umiarkowanym stopniu trudności.

Prev Next