Pracownia Dokumentacji Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła
Pracownia Dokumentacji Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła

PRACOWNIA DOKUMENTACJI KONSERWACJI I RESTAURACJI CERAMIKI I SZKŁA

Prowadzący:adiunkt dr Ewa Ł. JędrzejewskaPracownia Dokumentacji Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła prowadzi wykłady i ćwiczenia dotyczące sposobów wykonywania dokumentacji konserwatorskiej badanego obiektu. Student zapoznaje się z rysunkiem dokumentacyjnym, sposobami oznaczania struktury zniszczeń, sposobami opisu badanego obiektu. Pracownia wykonuje dokumentacje architektoniczne elementów ceramicznych szkliwionych i nie szkliwionych oraz szklarskich, które umożliwiają jeszcze większy udział Akademii Sztuk Pięknych w badaniach
z zakresu konserwacji zabytków oraz szerszą współpracę ze Służbą Ochrony Zabytków
i prywatnymi inwestorami w Polsce, a zwłaszcza na Dolnym Śląsku gdzie obiektów zabytkowych wymagających badań i interwencji konserwatorskich jest najwięcej.

Prev Next