Katedra Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła
03_Katedra Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła
Katedra dla szklarzy i ceramików

KATEDRA KONSERWACJI I RESTAURACJI CERAMIKI I SZKŁA


Jedyny w Polsce Wydział Ceramiki i Szkła zaprasza na studia w jedynej w Polsce specjalności - Konserwacja i Restauracja Ceramiki i Szkła.Studia dają szansę zdobycia zawodu artysty ceramika, konserwatora i restauratora niezwykłych dzieł sztuki: witraży, porcelany, szkła, ceramicznego detalu architektonicznego oraz ceramicznej i szklanej rzeźby unikatowej...i jeszcze więcej!Studia są interdyscyplinarne – łączą wiedzę artystyczną, humanistyczną i nauki przyrodnicze. Grupa studencka składa się tylko z 8. osób, co daje komfort studiowania w relacji Mistrz-Uczeń...a ponadto!Od III roku studiów będziecie mogli starać się o stypendium w ramach europejskiego programu naukowego „Erasmus”...Studiowanie ceramiki w Portugalii, Hiszpanii, Włoszech czy badanie witraży w Anglii czy Francji to duuuża przyjemność...A przedtem i do końca studiów będziecie uczestniczyć w konserwatorskich praktykach zawodowych i plenerach w zabytkowych obiektach w Polsce (budując przy okazji swoje portfolio!)Wykładowcy? Naukowa konserwacja ceramiki i szkła to nowa dziedzina wiedzy, wymagająca współpracy zespołu specjalistów różnych dziedzin, łączących swoje naukowe pasje z działalnością artystyczną.Perspektywy zawodowe? Dyplom uprawnia absolwentów do pracy w zespołach konserwatorskich oraz do samodzielnej działalności w  dziedzinie konserwacji i restauracji ceramiki i szkła w całej Unii Europejskiej!