Współczesne sposoby prezentacji i przekazu
Współczesne sposoby prezentacji i przekazu

WSPÓŁCZESNE SPOSOBY PREZENTACJI I PRZEKAZU

Prowadzący: wykł. mgr Mirosława Boczniowicz(Pierwsze zajęcia z przedmiotu rozpoczęły się w roku akademickim 2014/2015)Zajęcia obowiązkowe dla I i II roku kierunków: Sztuka i Wzornictwo Ceramiki, Sztuka i Wzornictwo Szkła, studiów II stopnia –magisterskich; stacjonarnych, 2 godz./2 pkt. ECTSWprowadzenie do zaawansowanych sposobów opracowania identyfikacji wizualnej, aranżacji wystawienniczej oraz opracowanie własnych sposobów wizualizacji przy znajomości metod obrazowania i zastosowania programów komputerowych i urządzeń peryferyjnych. Określenie celowości i przyjętych strategii w celu dalszej ich eksploatacji w środowisku interdyscyplinarnym. Budowanie struktury, koncepcji wystawy, zdarzenia i organizacji infrastruktury wydawniczej. Weryfikacji upublicznianej treści i jakości autorskiego komunikatu oraz świadome ponoszenie konsekwencji postawy twórczej i jej materialnej postaci.Kształcenie umiejętności analizy i syntezy, poprzez m.in.: określenie formy i funkcji ideii “art”/produktu, w tym powiązanie jego prezentacji z uwarunkowaniami przestrzeni zamkniętej i otwartej [do wyboru]. Ponadto celem podejmowanych działań jest (przez opanowanie komputera i współpracujących z nim multimediów) poznanie podstawowych cech interaktywności, tu rozumianej jako narzędzie-struktura umożliwiające wzbogacenie komunikatu / prezentacji o elementy dynamiczne mające swe źródło w aktywności odbiorcy. Poznanie i zastosowanie różnych sposobów, języka interakcji w celu tworzenia spójnej konstrukcji merytorycznej i technicznej. Stosowania eksperymentu w własnej twórczości oraz metody zarządzania zasobami w czasie i przestrzeni - transmisja nagrań i danych analogowych i cyfrowych.

Prev Next