Rysunek techniczny
Rysunek techniczny

RYSUNEK TECHNICZNY

Prowadzący: wykł. mgr inż. Krzysztof Mielczarek
Zajęcia obowiązkowe dla I roku kierunków: Sztuka i Wzornictwo Ceramiki i Sztuka i Wzornictwo Szkła , studiów I stopnia –licencjackich; stacjonarnych1 godz./1 pkt. ECTS
Celem zajęć jest przygotowanie studentów do samodzielnego wykonywania rysunków technicznych form użytkowych, poprawnych pod względem formalnym i prawnym, w szczególności związanych ze specyfiką realizacji przedmiotów użytkowych z ceramiki lub ze szkła.Zajęcia zawierają wykłady i ćwiczenia obejmujące między innymi wykonywanie rysunków technicznych prostych form użytkowych pozwalających na ich wierne wykonanie zgodne z zamiarem projektowym. Przygotowują do wykonywania rysunków w środowisku CAD/CAM , budują bazę do rozwoju wyobraźni przestrzennej oraz pozwalają na zrozumienie zasad odwzorowania przestrzeni 3D w 2D.W toku nauczania student zyskuje znajomość pojęć związanych z rysunkiem technicznym oraz norm dotyczących poprawnego sporządzania wykonawczych rysunków technicznych form użytkowych. Nabywa umiejętności samodzielnego przygotowywania rysunków technicznych projektowanych form, zarówno przy użyciu technik odręcznych jak również z użyciem programów grafiki komputerowej (np. AutoCAD). Zajęcia wdrażają w zagadnienia przekazywania koncepcji projektowych w sposób uporządkowany i zrozumiały, zgodny z obowiązującymi normami.

Prev Next