Rysunek projektowy
Rysunek projektowy

RYSUNEK PROJEKTOWY

Prowadzący: dr Stanisław SobotaZajęcia obowiązkowe dla I roku kierunków: Sztuka i Wzornictwo Ceramikii Sztuka i Wzornictwo Szkła , studiów I stopnia –licencjackich; stacjonarnych1 godz./1 pkt. ECTSCelem zajęć jest opanowanie umiejętności rysunkowych w celu komunikacji wizualnej i opracowania projektu w stopniu umożliwiającym zaprezentowanie autorskiego pomysłu i komunikowanie się - przy użyciu rysunku. tj. poznaje zagadnienia i używa odręcznego rysunku prezentacyjnego, jako środka obiektywnego przekazu treści projektu.W trakcie zajęć studyjnych z użyciem narzędzi rysunkowych student zyskuje podstawową wiedzę z zakresu operowania warsztatem rysunkowym , nabywa teoretyczne i praktyczne podstawy konstruowania rysunku perspektywicznego oraz podstawy stosowania techniki mieszanej w rysunku.Student potrafi zobrazować elementarne własności powierzchni i relacji przestrzennych; nabywa podstawową umiejętność z zakresu rysunku projektowego, perspektywicznego, świadomie posługuje się warsztatem rysunkowym i graficznym w celu poznawczego przekazania idei przedmiotu i komunikacji wizualnej.

Prev Next