Projektowanie Edytorskie
Projektowanie Edytorskie

PROJEKTOWANIE EDYTORSKIE

Prowadzący: adiunkt dr Witold OwczarekZajęcia obowiązkowe dla III roku kierunków: Sztuka i Wzornictwo Ceramiki i Sztuka i Wzornictwo Szkła , studiów I stopnia –licencjackich; stacjonarnych oraz dla II roku studiów II stopnia –magisterskich; stacjonarnych2 godz./2 pkt. ECTS Zajęcia mają na celu przygotowanie plansz prezentacyjnych, prezentacji wizualnej, dokumentacji technicznej, portfolio, materiałów edytorskich , dyplomu licencjackiego i magisterskiego oraz przybliżenie wiedzy czym są techniki klasyczne i elektroniczne w grafice, klasyczne i elektroniczne metody uzyskiwania obrazu graficznego. Podstawą zajęć jest praca nad konstruowaniem projektów opartych na własnej koncepcji, indywidualnej propozycji sytuującej się w obszarze sztuk plastycznych operujących różnymi mediami. Prowadzenie procesu dydaktycznego ma na celu umożliwienie studentom rozszerzenie wiedzy w zakresie wykorzystana nowoczesnych technik drukarskich i wykorzystanie ich w procesie twórczym i projektowym.Program zajęć obejmuje:-wykorzystanie w praktyce analogowej i cyfrowej technologii tworzenia i zapisu obrazu-tworzenie pełnej dokumentacji prac , dokumentacji technicznej-poszukiwanie własnego języka wyrazu i form ekspresji na bazie przenikania się mediów -przygotowanie małych form wydawniczych, współpraca z drukarniamiW wyniku procesu kształcenia student świadomie posługuję się programami graficznymi zarówno bitmapowymi jak i wektorowymi wykorzystując ich zalety posiada świadomość ich ograniczeń.Posiada wiedzę w zakresie przygotowania do druku w technologiach analogowych i cyfrowych. Rozumie związki między formą dzieła plastycznego a przenoszonym przez nie komunikatem. Posiada wiedzę z zakresu liternictwa oraz typografii, a także DTP.Student potrafi posługiwać się edytorem tekstu oraz zna pojęcia z zakresu DTP. Potrafi przygotować Dokumentację, plansze ofertowe i prezentacyjne. Potrafi przygotować portfolio wersji elektronicznej oraz z użyciem technik analogowych oraz druku cyfrowego. Potrafi świadomie dokonywać wyboru najlepszych programów graficznych i poznanych w nich narzędzi do uzyskania najlepszego wyniku w postaci projektu graficznego. Posiada umiejętności w budowaniu form literniczych, kompozycji tekstu, jego hierarchizacji i budowania logicznej struktury, łączenia tekstu z ilustracją. Potrafi operować na różnych formatach drukarskich.

Prev Next