Pracownia Działań Intermedialnych w Ceramice
Pracownia Działań Intermedialnych w Ceramice
Emilia Krankowska, Życiówka, instalacja, interaktywna gra 2D

PRACOWNIA DZIAŁAŃ INTERMEDIALNYCH W CERAMICE

Kierownik pracowni: prof. nadzw. Adam Abel Zajęcia obowiązkowe dla studentów III roku studiów licencjackich (5 sem.) i studentów I roku studiów magisterskich stacjonarnych (1 i 2 sem.) dla kierunku Sztuka i Wzornictwo Ceramiki 4godz./5pkt. ETCS Program pracowni zakłada wprowadzenie działań intermedialnych oraz wykorzystanie mediów cyfrowych ( animacji, fotografii, wideo, dźwięku, etc.) w procesach projektowania i generowania form przestrzennych o zróżnicowanym charakterze. Pracownia otwarta jest na indywidualne poszukiwania i eksperymenty związane z tworzywem ceramicznym, relacjami na linii twórca-obiekt-odbiorca, działaniami efemerycznymi oraz audiowizualnymi, które redefinują pojęcie ceramiki jako medium. Proces kształcenia obejmuje: - projektowanie i wykonywanie form przestrzennych z założeniem wykorzystania ceramiki oraz włączenia ruchomego obrazu i dźwięku jako części instalacji, obiektu lub rzeźby.
- planowanie, wykonywanie i rejestrowanie działań efemerycznych w dowolnych kontekstach.- realizowanie elementów multimedialnych wprowadzanych do kompozycji przestrzennej, związanych z działaniami w tworzywie Celem prowadzonych zajęć jest wykształcenie umiejętności przedstawiania zjawisk, idei, pojęć w obszarze sztuki ceramiki poprzez włączenie do przekazu wizualnego dodatkowych mediów z jednoczesnym uświadomieniem istotnej roli kontekstu w odbiorze dzieła. Nacisk kładziony jest na wykorzystywanie intermedialnych i interdyscyplinarnych praktyk w procesie projektowania i tworzenia.
W ramach indywidualnych projektów student rozbudowuje swoją wiedzę dotyczacą mozliwości wykorzystania materii ceramicznej w realizacjach artystycznych o charakterze intermedialnym. Zyskuje podstawowe umiejętności integracji obiektów przestrzennych z ruchomym obrazem. Nabywa wiedzę z zakresu technik cyfrowego montażu video i animacji uwzględniającą między innymi zagadnienia mapowania na obiekty przestrzenne.

 • Anna Farny, New Paper
 • działania studentów w przejściu podziemnym przy ulicy Świdnickiej
 • działania studentów w przejściu podziemnym przy ulicy Świdnickiej
 • działania studentów w przejściu podziemnym przy ulicy Świdnickiej
 • Agnieszka Bączkowska, Lustro
 • realizacja materiału wideo w Muzeum Narodowym
 • proces realizacji projektu
 • Zbigniew Podgórski, Black
 • Hanna Wencel, Liquidry
 • Maria Grzybek, Mój kąt , instalacja wideo w Galeria MD_S
 • Liliana Sztybel, Table
 • Agata Marcinkowska, Noje fitnes
 • Karolina Gorczyńska Sytuacja/Gest
 • widok ogólny ekspozycji (p)claybackw Galerii Szkła i Ceramiki 2012
    (na pierwszym planie praca Marty Widz Różaniec na Metry, w tle realizacja wideo
Table Liliany Sztybel oraz Migaj Marii Grzybek
 • widok ogólny ekspozycji (p)clayback w Galerii Szkła i Ceramiki 2012
    ( na pierwszym planie fragment pracy Deja vu Lucyny Garbacz, po lewej fotografie Weroniki 
Lucińskiej, po prawej praca wideo Agaty Marcinkowskiej 'Noje Fitnes'
 • Emilia Krankowska, m.Dog, obiekty ceramiczne i realizacja wideo
 • Emilia Krankowska, Życiówka, instalacja, interaktywna gra 2D
 • Łukasz Rachwalak, bez tytułu, instalacja wideo w Galerii MD_S
Prev Next