Komputerowe Techniki Modelowania 3D
Komputerowe Techniki Modelowania 3D

KOMPUTEROWE TECHNIKI MODELOWANIA 3D

Prowadzący: wykł. mgr inż. Krzysztof MielczarekZapoznanie z interfejsem. Nawigacja w środowisku 3D. Tworzenie brył prostych. Translacja, Rotacja i Skala. Rozwiązania problemów projektowych z uwzględnieniem poznanych narzędzi. Tworzenie kompozycji przestrzennych. Tworzenie obiektów w złożonych zestawach. Informacje wstępne o urządzeniach do prototypowania. Wprowadzenie do współpracy programów 3D z programami rastrowymi, wektorowymi i CAD.Student ma rozszerzoną wiedzę z zakresu posługiwania się oprogramowaniem 3D, budowania spójnego i zrozumiałego komunikatu projektowego. Dzięki opracowanym zadaniom oraz wykładom przekazującym rozszerzoną wiedzę na temat stosowania i metod pracy z programem 3D - świadomie posługuje się programami do edycji 3D i, wykorzystując ich zalety, posiada świadomość ograniczeń. Posiada wiedzę w zakresie przygotowania do druku 3D/prototypowania.Student ma umiejętności wyboru i posługiwania się zaawansowanymi narzędziami w środowisku 3D, świadomie wybiera metodykę pracy i umie podejmować samodzielnie decyzje w zakresie projektowania, po złożone obiekty 3d włącznie. Potrafi zrozumieć i zastosować zaprojektowane obiekty do przygotowania dokumentacji projektowej jak i przygotować model do wydruku prototypowego 3D.

Prev Next