Graficzne techniki prezentacji
Graficzne techniki prezentacji

GRAFICZNE TECHNIKI PREZENTACJI

Prowadzący: wykł. mgr Mirosława Boczniowicz, wykł. mgr Magdalena GazurZajęcia obowiązkowe dla I i II roku kierunków: Sztuka i Wzornictwo Ceramiki i Sztuka i Wzornictwo Szkła, studiów I stopnia –licencjackich;stacjonarnych 2 godz./2 pkt. ECTSProgram zajęć ma na celu zapoznanie studenta z zagadnieniami dot. kompozycji oraz z podstawowymi metodami organizacji obrazu. Wzajemnych relacji zastosowanych elementów do zbudowania komunikatu wizualnego na płaszczyźnie, które tworzyłyby harmonijną całość, jednocześnie uwalniających wyobraźnię i kreatywne podejście do proponowanych tematów z zakresu: znak, struktura, kompozycja płaska i przestrzenna, litera, obraz. Posługiwanie się w praktyce technikami manualnymi i cyfrowymi, terminologią z zakresu sztuk wizualnych ze szczególnym uwzględnieniem języka graficznego i fotograficznego. Zdobywanie umiejetności opisywania i kreowania przedmiotu studium przy użyciu technik manualnych i w dalszych procesach< poznawczych w środowisku cyfrowym (oprogramowanie Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere Pro). W każdym z proponowanych tematów i zagadnień chodzi o zrozumienie zasad, właściwego zdefiniowania pojęć, wskazanie różnic formalnych, realizacyjnych i podejmowanych problemów projektowych.Przykłady działań studentów:http://ejwes.blox.pl/html

 • Angelika Warzyc
 • Marta Byrdziak
 • Martyna Rychlik
 • Agata Szota
 • Wiktoria Snela
 • Wiktoria Snela
 • Marta Pazdur
 • Dominika Kulczyńska
 • Justyna Żak
 • Magda Wojaczek
 • Hania Kosewicz
 • Weronika Kolodziejczyk
 • Agata Szota
Prev Next