Katedra Działań Interdyscyplinarnych w Ceramice i Szkle
04_Katedra Działań Interdyscyplinarnych w Ceramice i Szkle
Współczesne technologie cyfrowe

KATEDRA DZIAŁAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH W CERAMICE I SZKLE

Kierownik katedry: prof. nadzw. Adam Abel
Katedra Działań Interdyscyplinarnych w Ceramice i Szkle prowadzi zajęcia dla studentów kierunku Sztuka i Wzornictwo Ceramiki oraz Sztuka i Wzornictwo Szkła. Nauczanie w jej obszarze daje młodym adeptom sztuki możliwość poznania i wykorzystania najnowszych strategii artystycznych, obecnie funkcjonujących w sztuce współczesnej. Strategii, które pozwalają spojrzeć na ceramikę i szkło z szerokiej perspektywy działań interdyscyplinarnych. Mając do dyspozycji zespół doświadczonych wykładowców i twórców oraz najnowsze oprogramowanie do tworzenia grafiki 2D i 3D, studenci są przygotowywani do profesjonalnego przedstawiania swoich projektów, zarówno pod względem artystycznym jak i technicznym. Obok umiejętności operowania obrazem i kompozycją młodzi projektanci zyskują umiejętność tworzenia trójwymiarowych wizualizacji oraz związaną z tym wiedzę dotyczącą cyfrowego przygotowania projektu do druku w technologii 3D. Z myślą o rozwijaniu kreatywności i poszerzaniu obszaru artystycznych eksperymentów, studenci mają możliwość tworzenia własnych animacji, rejestracji i montażu filmów wideo oraz stosowania fotografii cyfrowej w zakresie, który zdecydowanie wzbogaca tradycyjne postrzeganie ceramiki i szkła. Zdobyte doświadczenia w tym obszarze pozwalają wprowadzać zagadnienia oparte na audio-wizualnych eksperymentach związanych z tworzywem i kształtowaniem formy oraz umożliwiają realizacje projektów włączających do instalacji przestrzennych i działań performatywnych media cyfrowe. Wiedza i umiejętności dostarczane w obszarze Katedry Działań Interdyscyplinarnych w Ceramice i Szkle pozwolą młodemu twórcy swobodnie funkcjonować we współczesnym świecie.