Pracownia Projektowania Ceramiki w Architekturze
Pracownia Projektowania Ceramiki w Architekturze

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA CERAMIKI W ARCHITEKTURZE

Prowadzący: prof. Gabriel Palowski
as. Daria Kieżun


Program Pracowni  Projektowania Ceramiki w Architekturze ukierunkowany jest na rozwiązywanie problemów i tworzenie projektów  łączących zagadnienia z zakresu  architektury, socjologii, i szeroko rozumianej aktywności człowieka. Podejmowana zadania oparte są o analizę problemów występujących w otoczeniu człowieka, związanych z użytkowaniem przestrzeni publicznej, jak i prywatnej. Obszary działań to tematy z zakresu zagospodarowania i użytkowania przestrzeni publicznej, jak i projekty dopasowane pod względem formy i funkcji do indywidualnych potrzeb odbiorcy. Proponowane interwencje łącza w sobie elementy sztuki i designu.Metodologia prowadzonych zajęć oparta jest o serie wykładów poszerzających wiedze z zakresu architektury, sztuki i designu, indywidualne korekty dot. Zagadnień projektowych, rozwiązań materiałowych i technologicznych, a także podstawowych technik prezentacyjnych.
Zajęcia drugiego roku studiów licencjackich opierają się na autorskiej metodzie analizy przestrzeni miejskiej, która poprzez zdefiniowanie problemów, staje się przedmiotem podejmowanych interwencji. Projektowane działania na tkance miejskiej mają charakter autorskich, unikatowych rozwiązań, których końcowym efektem jest prototyp i wizualizacja projektu.
Zajęcia na 3. Roku studiów licencjackich dotyczą rozwiazywania problemów , zawsze osadzonych w przestrzeni urbanistyczno- architektonicznej, jednak poruszana problematyka ma szersza skalę, tj. analiza cech regionu z uwzględnieniem indywidualnych interpretacji, będących podstawą do opracowania projektu- produktu „dopasowanego”.
Dodatkowo , na wszystkich poziomach kształcenia, rozwiązywane są tematy związane z realizacja zadań konkursowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, dotyczącymi zastosowania ceramiki w architekturze i designie. Ponadto w pracowni , w ramach zajęć kursowych realizowane są projekty będące odpowiedzią na zapotrzebowanie firm i instytucji, z którymi współpracuje pracownia. Tego typu zadania , zazwyczaj , zakończone są wdrożeniem i realizacją projektu.
Studia magisterskie pogłębiają problematykę  podejmowana w pracowni. Zadania mają charakter szczegółowej analizy i realizacji wybranego tematu dedykowanego architekturze lub indywidualnemu odbiorcy. Ofertę dydaktyczną pracowni wzbogaca udział studentów w interdyscyplinarnych warsztatach architektoniczno-projektowych realizowanych na terenie Polski.

Od 2009 roku pracownię prowadzi prof. Gabriel Palowski. W 2010 roku na stanowisku asystenta została zatrudniona arch. Daria Kieżun.
Język wykładowy: polski, angielski, niemiecki, włoski

Studia licencjackie:
semestr / ilość godzin / punkty ECTS: III/6/5, IV/6/5, V/7/6, VI/7/8

Przygotowanie pracy dyplomowej 6 ptk. ECTS

Studia magisterskie:
semestr / ilość godzin / punkty ECTS: I/6/6, II/6/6, III/6/8, IV/6/6
Przygotowanie pracy dyplomowej 13 ptk. ECTS

Prev Next