Pracownia Koła Garncarskiego
Pracownia Koła Garncarskiego
Tworzenie na kole garncarskim

PRACOWNIA KOŁA GARNCARSKIEGO


Kierownik pracowni: prof. Katarzyna Koczyńska-Kielan
ad. Bożena Sacharczuk
st. mistrz garncarstwa Leri Papidze 

Wytyczne programowe: 
Program obejmuje swym zakresem naukę tworzenia na kole garncarskim, studia nad formą naczyniową ze szczególnym uwzględnieniem budowy, proporcji oraz wzajemnych relacji pomiędzy poszczególnymi obiektami w zestawach form uzupełniających się i przeciwnych, zapoznanie się z podstawowymi pojęciami formy, kształtu, bryły. W tym celu w programie znajdują się zadania z zakresu małej formy rzeźbiarskie, kompozycji reliefowej, rzeźby kameralnej. Nierozłącznie związane z garncarstwem tworzenie krótkich serii, powielanie formy (multiplikacja) znajdują swoje przełożenie w zadaniach z kompozycji płaskiej i przestrzennej.

 Cel kształcenia: 
Realizowane zadania mają na celu wskazanie możliwości wszechstronnego, indywidualnego wykorzystania warsztatu garncarskiego. Kładziony jest nacisk na kreatywność i twórczy rozwój poszczególnych studentów.

Formy realizacji:
Zadania klauzurowe i zadania semestralne o otwartej formule, zmuszające do indywidualnego podejścia i rozbudzenia własnej kreatywności.Prace realizowane są w oparciu o warsztat garncarski i inne techniki ceramiczne. Pracownia dysponuje autorskimi glinami garncarskimi, szerokim asortymentem angob oraz szkliw, co umożliwia realizację w różnych technikach dekoracyjnych.

Prev Next