Modelarnia
Modelarnia
Świat się toczy

MODELARNIA

Prowadzący: mistrz modelarz mgr Marcin Boratyn
Cel, program i realizacja zajęć w modelarni:
1. Celem zajęć jest uświadomienie uczestnikom zajęć dalszego, następującego po fazie projektowej, toku postępowania prowadzącego do uzyskania gotowego wyrobu ceramicznego.
2. Program zajęć w modelarni jest ściśle związany z programem zajęć realizowanym w pracowniach projektowania form użytkowych i wynika z postawionych tam do zrealizowania zadań w postaci: modeli i form modelowych.
3. Zapoznanie z warsztatem modelarskim służącym do realizacji powyższego zadania, wktórym szczegółowemu uregulowaniu podlegają następujące zagadnienia: sposób realizacji zajęć, realizacja modeli, wykonanie form modelowych.Wykaz zagadnień podlegających szczegółowym uregulowaniom:Sposób realizacji zajęć.
Kształcenie odbywa się poprzez zapoznanie z warsztatem modelarskim i obowiązującymi tam podczas ćwiczeń: zasadami i instrukcjami bhp, technologicznymi instrukcjami wykonywania poszczególnych czynności, zapoznanie z metodami i praktycznymi sposobami wykonania modeli i form modelowych. Realizacja modeli, wybranych projektów, stanowiących zadania semestralne. Wykonanie poszczególnych czynności związanych z realizowanym zadaniem przy współudziale prowadzącego zajęcia, w miarę nabytych umiejętności samodzielne wykonywanie realizowanego zadania pod kierownictwem prowadzącego zajęcia. Wykonanie form modelowych na uprzednio wykonane modele.Wykonanie poszczególnych czynności związanych z realizowanym zadaniem przy współudziale prowadzącego zajęcia, w miarę nabytych umiejętności samodzielne wykonywanie realizowanego zadania pod kierownictwem prowadzącego zajęcia.Opracował: starszy mistrz Franciszek Bielawny Warsztat Modelarski Zajęcia obowiązkowe dla III - V roku

Prev Next