II Pracownia Projektowania Ceramiki Użytkowej
II Pracownia Projektowania Ceramiki Użytkowej
Rozbujać wyobraźnię

II PRACOWNIA PROJEKTOWANIA CERAMIKI UŻYTKOWEJ
prof. zw. Mirosław Kocińskiad. Karina Marusińska


Pracownia powstała w wyniku reorganizacji Katedry Ceramiki w latach siedemdziesiątych. Do 1996 prowadził ją prof. Rufin Kominek. W latach 1997-2016 prof. Jan Drzewiecki oraz prof. Mirosław Kociński. W roku 2010 zatrudniona została Karina Marusińska. Od 2016 roku prowadzącymi są prof. zw. Mirosław Kociński i ad. Karina Marusińska.

Głównym celem dydaktycznym pracowni jest przygotowanie absolwentów do samodzielnej praktyki zawodowej w zakresie wzornictwa przemysłowego (szczególnie dotyczącego projektowania ceramiki użytkowej) oraz pracy w zespołach projektowych. Program kształcenia realizowany jest przez wykłady, korekty indywidualne, konsultacje specjalistyczne, praktyki w firmach i warsztatach uczelnianych. Studenci realizują prototypy w ramach pełnego cyklu projektowego: projekty koncepcyjne (płaskie i przestrzenne), analizy ergonomiczne, modele imitacyjne i wykonawcze, dokumentacja techniczna, wizualizacje, formy gipsowe, realizacje w tworzywie ceramicznym.

Studia licencjackie oparte są na poznawaniu i doskonaleniu indywidualnego warsztatu oraz pracy w grupach. Studia magisterskie zakładają samodzielne stawianie problemów projektowych i poszukiwanie oryginalnych rozwiązań.

W ramach działań pracowni studenci zapraszani są do udziału w interdyscyplinarnych projektach organizowanych przy współpracy z zewnętrznymi partnerami. Projekty kursowe oraz dyplomowe prezentowane są podczas wystaw o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym.


Język wykładowy: polski, angielski
Studia licencjackie:
II rok, semestr 3 – 5 pkt. ECTS
II rok, semestr 4 – 5 pkt. ECTS
III rok, semestr 5 – 6 pkt. ECTS
III rok, semestr 6 – 8 pkt. ECTS

Przygotowanie pracy dyplomowej – 6 ptk. ECTS
Studia magisterskie:
I rok, semestr 1 – 6 pkt. ECTS
I rok, semestr 2 – 6 pkt. ECTS
II rok, semestr 3 – 8 pkt. ECTS
II rok, semestr 4 – 6 pkt. ECTSPrzygotowanie pracy dyplomowej – 13 ptk. ECTS


W ramach działań pracowni studenci zapraszani są do udziału w interdyscyplinarnych projektach organizowanych przy współpracy z zewnętrznymi partnerami. Projekty kursowe oraz dyplomowe prezentowane są podczas wystaw o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym.Język wykładowy: polski, angielski

  • Gorczyńska Karolina
  • Barbara Śniegula
  • Ulicka Sylwia
  • Drapiewska Karolina
  • Myronova Janina
  • Śliwinska Patrycja
Prev Next