I Pracownia Projektowania Ceramiki Użytkowej
I Pracownia Projektowania Ceramiki Użytkowej
Ceramika Design

I PRACOWNIA PROJEKTOWANIA CERAMIKI UŻYTKOWEJ


Kierownik pracowni: prof. Lidia Kupczyńska-Jankowiak
st. wykł. Piotr Kołomański
as. Emilia Krankowska


Pracownia kształci studentów II, III roku studiów licencjackich oraz I, II roku studiów magisterskich.
Założenia programowe:Cele:Nadrzędnym celem założeń programu jest wykształcenie przyszłego projektanta, który posiądzie umiejętność samodzielnego i konstruktywnego rozwiązywania problemów z zakresu wzornictwa. Szczególny nacisk kładzie się na łączenie w projekcie aspektów ergonomicznych, funkcjonalnych i estetycznych. Student zachęcany jest do poznawania i rozwijania osobowości twórczej i związanego z nią warsztatu koncepcyjnego. Równolegle rozwojem twórczym student zapoznaje się z obwarowaniami techniczno-technologicznymi, normami i procesem produkcyjnym w przemyśle.Tematyka:Tematyka zadań jest zindywidualizowana w zależności od podejmowanych problemów. Projekty dotyczą form użytkowych, elementów architektonicznych i wnętrzarskich, małych form rzeźbiarskich.Studia licencjackie:Studia licencjackie przygotowują do odpowiadania na zadane problemy projektowe, uczą pracy zespołowej i rozwijają wielostronne umiejętności warsztatowe. Zadania projektowe obejmuja poszukiwanie formy, projektowanie i realizację form użytkowych, zestawów form oraz łączenia ich z innymi zagadnieniami wzorniczymi: grafiką i typografią.Studia magisterskie:Studia magisterskie są kontynuacją programu studiów licencjackich. Główny nacisk położony jest na samodzielność i innowacyjność zarówno przy definiowaniu zadań projektowych jak i poszukiwaniu formy.

  • Anna Szlegel - kafle
Prev Next