I Pracownia Projektowania Ceramiki Artystycznej
I Pracownia Projektowania Ceramiki Artystycznej
Wychowanie osobowości twórczej przez rozwój intelektualny i

I PRACOWNIA PROJEKTOWANIA CERAMIKI ARTYSTYCZNEJ

Kierownik pracowni: prof. Przemysław Lasak 
ad. Michał Puszczyński
as. Dawid Żynda

Pracownia prowadzi zajęcia ze studentami II, III roku studiów licencjackich oraz I i II roku studiów magisterskich katedry ceramiki ASP WrocławIdea:Wychowanie osobowości twórczej przez rozwój intelektualny i plastyczny.Zadaniem pracowni jest kształcenie studentów o wysokich kwalifikacjach rozumiejących procesy twórcze i technologiczne, zdolnych do podejmowania indywidualnej działalności w ceramice artystycznej.Założenia programowe pracowni opieraja się na zasadach indywidualnego rozwoju studenta, na podstawach wiedzy o ceramice, aż po umiejętności określenia własnego jezyka wypowiedzi w sztuce.Program zakłada poznanie technik formowania, sposobów barwienia, szkliwienia i wypalania prac ceramicznych. Głównym celem programu jest wykształcenie i wychowanie artysty ceramika, przygotowanego do podjęcia twórczej pracy zawodowej.Formy kształcenia:- wykłady z zakresu zagadnień związanych z ceramiką unikatową- ćwiczenia warsztatowe- zadania projektowe- korekty- przegladyZałożenia programowe:1. Poznanie tworzyw dla celów twórczych2. Łaczenie w zadaniach problemów artystycznych i warsztatowych3. Indywidualna współpraca z każdym studentem

  • Agata Radomska
  • Pracownia 203
  • Pracownia 203
  • Łukasz Karkoszka
  • Karolina Gorczyńska
  • Jakub Sadanowicz
  • Dorota Jędrusik
  • Anna Story, Ewelina Birut
  • Agnieszka Gabara
Prev Next