Katedra Ceramiki
01_Katedra Ceramiki
Katedra w ogniu

KATEDRA CERAMIKI


Kierownik Katedry - dr Bożena Sacharczuk Katedra 
Ceramiki jako jedyna w Polsce kształci studentów w zakresie ceramiki artystycznej i projektowania ceramiki użytkowej. Dwustopniowe studia dzienne umożliwiają wszechstronne przygotowanie artystyczne i projektowe. Zakres przedmiotów kierunkowych, obejmuje zagadnienia z zakresu ceramiki artystycznej, użytkowej, ceramiki w architekturze, ceramiki kształtowanej na kole garncarskim, intermedialnych działań w ceramice oraz technologii ceramiki. Program studiów został poszerzony o przedmioty  ogólnoplastyczne i humanistyczne, dzięki czemu  możliwe jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z wielu dziedzin, m.in.:  malarstwa, rysunku, rzeźby, historii sztuki, nowych mediów. Nasi absolwenci zdobywają wykształcenie pozwalające na indywidualną pracę twórczą  w autorskich  studiach,  pracę w zespołach projektowych, a także  podejmowanie współpracy z przemysłem.